ENGLISH

Onze services

Wat kan Syracuse voor uw projecten betekenen?

Project management door Syracuse 

Syracuse levert professionele projectmanagers en - leiders met hart voor de railsector. Naast het (op)leveren van de gevraagde primaire producten en functies van assets en/of ICT systemen, houdt een project manager van Syracuse altijd de beheer- en exploitatiefase in het oog. Immers: in de beheer – en exploitatiefase van de totale life cycle van een object of systeem worden 80% van de kosten gemaakt. 

Op deze wijze leiden wij - bijvoorbeeld - een project, dat een totaal nieuwe ICT infrastructuur ontwerpt, bouwt en implementeert voor de 24/7 operatie van OCCR 2.0. Verder is Syracuse nauw betrokken bij technische veranderingen van het verbeterprogramma Kijfhoek van ProRail.

Advies

Syracuse levert ervaren adviseurs, die de probleemstelling van de vraagstelling van uw organisatie helder kunnen krijgen, doordat zij het hele speelveld met daarin alle stakeholders overzien. Zo kan Syracuse uw Asset of ICT-organisatie doorlichten en inrichten. 

Dit hebben wij - onder andere - voor het beheer van Tunnel Technische Installaties uitgevoerd en voor het Operationeel Control Center Rail. Daarnaast stellen wij voor diverse techniekdomeinen van ProRail bedrijfsvoorschriften en regelgeving op, waar contracten mee worden aangestuurd. Voor het beheer van deze bedrijfsvoorschriften en regelgeving hebben wij ook een beheerproces ontworpen en toegepast. 

Daarnaast stellen wij eisenspecificaties - en V&V plannen op voor aannemers voor de uitvoering van infraprojecten. Syracuse heeft ook het onderhoudsplan voor een System Integrator opgesteld voor de treinbeveiligingsinfrastructuur van de Hoekse Lijn en hebben wij voor een ingenieursbureau aan de wieg gestaan bij de initiële organisatie inrichting van BIM.  

Turn-key railgebonden gebouwen

Syracuse is de laatste jaren nauw betrokken geweest bij de gehele levenscyclus van  railgebonden gebouwen zoals onderstations, relaishuizen, straatkasten en telecomruimten. Dit voor zowel Heavy - en Light rail. De focus lag op de integratie van gebouw - met gebouw gebonden installaties en het gebruik van innovatieve duurzame koelingsprincipes. In samenwerking met civiele bouwpartners, civiele ontwerpers en installatiebedrijven werden turn-key rail gebonden gebouwen geleverd. 

Vanaf de fase van de opdrachtvorming en contractvorming (UAV-GC) was Syracuse betrokken bij projecten, zoals: het Programma Vervangen Treinbeveiliging en het Project NoorderSpoort. In samenwerking met partners werd een civiel ontwerp en ontwerp voor de gebouw gebonden installaties opgesteld waarbij de focus van Syracuse lag op alle activiteiten rondom de eisenanalyse, eisenverificatie en ontwerpverantwoordingen.

Vervolgens werd het prefab-gebouw geproduceerd en geplaatst waarna de gebouw gebonden installaties werden gerealiseerd. In de keuringsfase en oplevering van documentatie was Syracuse weer in de lead waarna het gebouw werd overgedragen aan de opdrachtgever. Tenslotte zijn voor de sloop van diverse railgebonden gebouwen plannen opgesteld die partners uitvoerden evenals beheer en onderhoud van bestaande rail gebonden gebouwen. Tenslotte werd Syracuse ingehuurd om een Second opinion uit te voeren op een studie naar duurzame rail gebonden gebouwen.

We worden graag uitgedaagd om mee te denken. Wellicht kunnen we u perspectieven bieden waar u nog niet aan heeft gedacht.

Neem contact op met Syracuse