ENGLISH

Over Syracuse 

Onze ervaring en visie is een sterke combinatie bij niet alledaagse uitdagingen die ‘het spoor’ staan te wachten

In een vroeg stadium beseften wij, dat de voortgaande digitalisering van ICT beheer via – onder andere - real-time monitoring van ICT netwerken, pas werkt als data wordt omgezet in stuurinformatie voor concrete beheeractiviteiten   

Syracuse heeft haar wortels in de advisering van ICT organisaties. De focus lag toen op welke wijze ICT organisaties ingericht konden worden, om zo goed mogelijk de bedrijfsdoelstellingen van organisaties te ondersteunen. In een vroeg stadium beseften wij, dat digitalisering van ICT beheer via real-time monitoring van - onder andere - ICT netwerken alleen maar werkt als deze data wordt omgezet in stuurinformatie voor operationeel beheer – correctief en preventief onderhoud. Gaandeweg beseften wij dat dit – en andere voor de ICT gewone beheerprocessen -  niet alleen opgaat voor ICT bedrijven met ICT assets, maar voor alle bedrijven die actief aan Asset beheer doen of daarin meewerken.  

Essentieel vinden wij, dat naast een zogenaamde digitale werkelijkheid (digital twin) tevens een administratieve werkelijkheid wordt vastgelegd in een configuratie management database. Hierin staat per systeem of object gegevens over het object en de relaties die een systeem of object heeft met andere systemen of objecten. Op basis van deze informatie kunnen projecten of wijzigingen gecontroleerd worden uitgevoerd, doordat specialisten de impact en risico (kans x effect) op hun beheerde systemen en objecten kunnen inschatten en noodzakelijke mitigerende maatregelen kunnen nemen. Is dit niet goed op orde en kan je er niet op vertrouwen, dan kan er alleen gestart worden met beheren middels ‘inventarisaties’. Dit is zonde van de tijd en het geld.    

We worden graag uitgedaagd om mee te denken. Wellicht kunnen we u perspectieven bieden waar u nog niet aan heeft gedacht.

Neem contact op met Syracuse