ENGLISH

Samenwerken

Wij werken graag samen met specialisten die ‘het spoor’ kennen en het een warm hart toedraagt.  

Met de juiste specialisten bereiken we veel bij grootschalige veranderingsprojecten.

Wijzelf en onze partners hebben de slagkracht om de gewenste oplossing te implementeren en te beheren. Samenwerken loont! Daarvan zijn we overtuigd. De lijst van onze opdrachten en klanten is hierbij het bewijs.

Project Kijfhoek

In control krijgen van het gebruik – en beheer van - vaak unieke – assets van het Heuvelsysteem van Kijfhoek

Rail gebonden gebouwen

Integratie van gebouw en gebouw gebonden installaties zoals: onderstations, relaishuizen, straatkasten en telecom-ruimten in samenwerking met DAEL.

Bent u specialist in de spoorwegbranche?

Syracuse weet uit ervaring dat samenwerken werkt. De juiste mensen voor de diverse facetten van elk project is van vitaal belang. Daarom komen breiden we continue ons netwerk uit met bedrijven die hun weg weten in de branche en graag samenwerken.

Neem contact op met Syracuse